Epoxy Non-slip

งานเคลือบพื้นอีพ๊อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) การเคลือบพื้นอีพ้อคซี่ เพื่อให้ผิวสัมผัสมีความหยาบป้องกันการลื่นไถล เหมาะกับพื้นที่อาจะเกิดการลื่นไถล เช่นทางลาดชัน บันได พื้นที่มีน้ำมัน หรือ ทางเดิน ลานจอดรถ เป็นพื้นที่มีความปลอดภัยสูง

  • ป้องกันการไถลลื่นได้ดีเยี่ยม
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • ทนต่อการขีดข่วนได้อย่างดี

พื้นที่ติดตั้ง

  • ภายในโรงงานที่มีความปลอดภัยสูง
  • ทางเดินภายในโรงงาน
  • ลานจอดรถ
  • ฝ่ายผลิตที่มีคราบน้ำมัน
  • บันไดทางเดินต่างๆ