Epoxy Selfleveling

ระบบเคลือบพื้นบนคอนกรีต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแก่งและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบ Epoxy Selfleveling