Epoxy Coating

ระบบเคลือบพื้นบนคอนกรีต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแก่งและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบ Epoxy Coating